Wydawnictwa

Wydawnictwo Paweł Skokowski 1
Wydawnictwo Środowisk Naukowych 1
PAN 2
Pierwsze 1
Entangled Publishing 1
Instytut Kulturoznawstwa UMCS 1
Agencja Wydawniczo-Reklamowa Omnidium 1
Galeria Bielska BWA 1
Oficyna Wydawnicza POLCZEK 1
Ligatura 1