Okladka ksiazki zycie seksualne ksiezy

Życie seksualne księży

Robert A. Haasler

Prezentowana książka nie ma odpowiednika w skali światowej. Nigdy do tej pory nie przedstawiono w jednym miejscu tak wielu przypadków specyficznych stosunków Kościoła i jego przedstawicieli do spraw seksu.