Okladka ksiazki seksualnosc w cyklu zycia czlowieka

Seksualność w cyklu życia człowieka

Maria Beisert

Przegląd współczesnego stanu wiedzy o naturze ludzkiej seksualności. Książka: - przystępnie wyjaśnia psychologiczne podstawy seksualności oraz typowe dla każdego wieku zachowania seksualne, - wyczerpująco opisuje przebieg wczesnych stadiów kształtowania płciowości i analizuje ich konsekwencje dla prawidłowego i zaburzonego przebiegu rozwoju seksualnego, - opisuje proces formowania się tożsamości jako ramę dla powstawania tożsamości płciowej, - obala mity na temat aseksualności ludzi starych, - przybliża zagadnienia związane z promocją zdrowia seksualnego i kształtowaniem zachowań prozdrowotnych w obszarze aktywności seksualnej, - przedstawia zagrożenia, jakie niesie dla związku dorosłych zazdrość, miłość i agresja w jego zdrowym i patologicznym wymiarze.