Okladka ksiazki czlowiek paranormalny

Człowiek paranormalny

Georges Pasch

Książka ta zawiera przegląd zjawisk paranormalnych dotyczących człowieka. Fakty, których klasyczna nauka unika lub które odrzuca, wiążą się bądź z pewnymi właściwościami ludzkiego umysłu, bądź z istnieniem poza znanym nam bytem fizycznym odmiennego od niego ciała, określanego na ogół jako eteryczne lub astralne.