Autorzy

Elaine Mazlish1
Adele Faber1
Alina Mitek-Dziemba1
Piotr Bogalecki1
Anna Karwińska1
Jerzy Hausner1
Jacek Purchla1
Jacek Czaputowicz1
Georges Pasch1
Milan Rýzl1